top of page

ก่อนการขาย

สินค้าจะเริ่มดำเนินงานหลังจากได้รับเงินมัดจำสินค้า โดยสินค้าจะถึงมือลูกค้า หลังจากลูกค้าวางมัดจำเป็น เวลาประมาณ 15-21 วัน

ลูกค้าสามารถวางมัดจำ 50% ของจำนวนเงินสินค้าทั้งหมด สามารถชำระได้ทั้งเงินสด credit card และ โอนเข้าบัญชีค่ะ 

ระหว่างดำเนินงาน

ระหว่างการดำเนินการทางเราจะส่งภาพไปทุกระยะจนสินค้าเสร็จเรียบร้อย และส่งรูปครั้งสุดท้ายก่อนการห่อสินค้าและเตรียมส่งให้ลูกค้าค่ะ

ส่งสินค้า

การส่งสินค้า คุณลูกค้าสามารถเลือกรับเองที่ร้าน และ ทางร้านสามารถนำส่งได้ทั่วประเทศไทย และ ต่างประเทศ โดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งค่ะ ทางร้านใช้รถทางร้านขนส่งจึงสามารถมั่นใจได้ในการบรรทุกสินค้าด้วยความปราณีต และความระมัดระวัง การขนส่ง คนรถจะโทรบอกล่วงหน้าก่อน 1 วัน เพื่อนัดเวลาที่แน่นอน และ ก่อนถึง2 ชม เพื่อคอนเฟิร์มค่ะ 

งานนอกสถานที่

งานนอกสถานที่ทางทีมงานร้านบุญมีพาณิชย์สามารถสามารถไปติดตั้ง ได้ทุกสถานที่ในประเทศไทยค่ะ 

bottom of page