top of page
Search

คำถามพบบ่อย

1.ที่ร้านทำเฟอร์นิเจอร์ ทำจากไม้อะไร


- ทำจากไม้สัก เนื่องจากไม้สักเป็นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของภาคกลาง และตะวัตก เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง ซึ่งนานเข้าจะกลายเป็นสีน้ำตาลและมีน้ำมันในตัว แข็งพอประมาณ ทนทานปลวก มอดไม่กิน เมาะสำหรับทำเป็นเครื่องตกแต่งบ้าน แกะสลักได้ดี ขัดเงามันสวยงาม นิยมทำประตู หน้าต่าง โต๊ะ ตู้ เตียง เฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ



2.ส่งทั่วประเทศหรือไม่

- ทางร้านรับส่งสินค้าถึงมือลูกค้าทั่วประเทศ รวมทั้งมีการส่งต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดการนำเข้าไม้สักได้ของประเทศนั้นๆที่ลูกค้าพำนักอยู่


3. ไม้เหมือนกัน แต่ต่างกันอย่างไร เมื่อทุกร้านค้าบอกว่า ขายไม้สักเหมือนกัน แต่ราคาต่างกัน

- เฟอร์นิเจอร์จากทางร้านโดยส่วนมากใช้ไม้สักเก่า 


ซึ่งจากประวัติของไม้สัก

ไม้สักแบ่งออกเป็น3ประเภท


1)ไม้สักป่าปลูก เป็นไม้สักที่ปลูกในพื้นที่เอกชน หรือที่เราเรียกว่า พื้นที่ นส.3ก. จัดเป็นไม้สักที่มีราคาต่ำที่สุด ถ้าวัดจากคุณภาพของไม้สัก3ประเภท เนื่องจากสภาพของไม้จะมีเนื้อของแกนไม้น้อย จึงนิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กราคาไม่สูงมากนัก


2)ไม้สักสวนป่า มาจากป่าธรรมชาติขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งจะมีคุณภาพของเนื้อไม้รองลงมาจากไม้เรือนเก่า โดยไม้ชนิดนี้มักจะถูกนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากหาได้ง่าย และมีราคาไม่แพงมาก ลักษณะของเนื้อไม้จะออกสีค่อนข้างน้ำตาลแดงตรงส่วนของแกนไม้


3)ไม้สักเก่า ทำมาจากไม้สักเรือนเก่า ที่ทำการรื้อถอนจากบ้านที่สร้างจากไม้สักที่ผ่านแดดผ่านฝนมาเป็นระยะเวลานาน จากนั้นจึงนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ลักษณะของไม้ประเภทนี้ขะมีสีออกน้ำตาลคล้ำ ซึ่งถือว่าเป็นไม้สักที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะมีความชื้นทางธรรมชาติต่ำ และเมื่อนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์จะมีราคาแพงที่สุดในบรรดาไม้สักประเภทอื่นๆเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องการหดตัวและรอยแตกของไม้ โดยสามารถใช้กันได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียว





20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page