top of page
Wooden Window

บุญมีพาณิชย์

logo-preview-4e1824c2-de9e-49a8-b441-af9
ร้านบุญมีพาณิชย์เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าแก่ดั้งเดิม        
โดยเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว ร้านบุญมีพาณิชย์  
ตั้งอยู่ที่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่                                          
ธุรกิจเริ่มจากรุ่นคุณยาย สู่รุ่นลูก และต่อเนื่องมาถึง  
รุ่นหลาน
เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นของทางร้านได้ผ่านขั้นตอน
การผลิตจากแรงกายแรงใจของทางทีมงานทุกคน        
เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจกับคุณลูกค้าทุกท่าน
โดยยึดหลักการส่งต่อความสุขผ่านทางผลงาน ในทุกๆชิ้น

Treepark coffee

ร้านกาแฟทรีพาร์ค ตั้งอยู่ที่ ก่อนถึงสามแยกเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นร้านกาแฟแนวธรรมชาติ อยู่ท่ามกลางต้นไม้ ดอกไม้ ที่เจ้าของปลูกเอง และ ออกแบบร้านเองทั้งหมด รวมถึงโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์สวยๆของร้านบุญมีพาณิชย์ อีกทั้งยังมี งานศิลปะการปั้นถ้วย และ งานฝีมือต่างๆอีกมากมายให้ได้ชม และ

สามารถซื้อสินค้าของฝากจากเมืองแพร่ได้ที่นี่ด้วยค่ะ 

ร้านเปิดทุกวัน เวลา  07.30 - 16.30 น.

bottom of page